Powerbuilding – stor och stark

Powerbuilding är en träningsfilosofi som för samman idéer och tankar om träningsmetoder från bl.a. powerlifting (styrkelyft) och bodybuilding.

Det mesta av vad jag pratar om på den här sidan handlar om powerbuilding. Alltså träning för både styrka och muskelbygge. Mina idéer härstammar från alla tre kraftsporterna: tyngdlyftning, styrkelyft och bodybuilding. Om man vill positionera mig i en viss disciplin så kan man säga att jag pratar om ”powerbuilding”.

Bakgrund

Inom styrkelyft är en stor muskelmassa inte det främsta träningsmålet, det är mer intressant att bli så stark som möjligt med den muskelmassa du har. En enskild muskelcells tvärsnittsyta, alltså storlek, är linjärt proportionerlig med dess styrka, så stora muskler har betydelse. Men din prestation i styrkelyft beror i princip på din förmåga att rekrytera den muskelmassa som finns tillgänglig. Synkronisering och koordination av musklerna, eller teknik om du så vill, är ännu viktigare i tyngdlyftning. För att uppnå det krävs komplexa övningar, och att träna specifikt för de lyft som ingår i sporten. Att träna isolerat kan verka slöseri med tid, men vissa muskler kan lacka efter och förhindra fortsatt progression. Då kan det vara till fördel att faktiskt utöva specifik riktad träning för att jämna ut eventuella styrkeskillnader.

Inom bodybuilding är styrkan nästintill helt oväsentlig. Det krävs god uthållighet för det är nog så svettigt att spänna upp sig på scen, men maxstyrka i enskilda övningar är oviktigt för prestationen på scen. Kroppsbyggare vill ha proportionerliga och välsvarvade muskler. Man ska kunna se varje enskild muskel som format i en skulptur. Isolerad riktad träning hjälper till att framhäva enskilda muskler. Det har därför blivit lite av normen, och varit tätt förknippat med bodybuilding att träna isolerat. Tung komplex träning, inklusive ryck och stöt, stimulerar dock allmän muskeltillväxt genom större rekrytering av muskelfibrer, och utgör ofta grunden även för bodybuilding.

Powerbuilding

Termen powerbuilding stötte jag första gången på i boken ”Metroflex Gym Powerbuilding Basics” av Josh Bryant och Brian Dobson. Jag vet inte var eller när begreppet myntades, men det beskrivs här som en sammansättning av powerlifting och bodybuilding. Tanken är att en styrkelyftare har nytta av att ”träna som en bodybuilder”, och en bodybuilder kan gynnas av att ”träna som en styrkelyftare.” Författarna vill påminna om att tunga komplexa övningar bör utgöra basen i bodybuilding och att isolerade enklare övningar även har sin plats i styrkelyftarens program.

Jag inkluderar tyngdlyftning i begreppet, för det är mer än bara ryck och stöt. Styrkelyft används som basträning för styrkeutveckling, och isolerade övningar för att jämna ut obalanser. Powerbuilding kan sägas utgöra basen för alla tre kraftsporterna, det är ett sätt att tala om att du tränar för styrka, explosivitet och muskelbyggnad.